خرطوم » نوشته ها » معنی کلمات در حل جدول ( سری اول )

معنی کلمات در حل جدول ( سری اول )

معنی و مترادف کلمات در حل جدول

معنی کلمات در حل جدول ( سری اول )

 • =آباد کننده (عامر)
 • =آباد و برقرار  (دایر)
 • =آباد کننده  (عامر)
 • =آبادی  (ده – روستا – قریه – قصبه)
 • =آبادی میان ریگستان (واحه)
 • =آبار  (چاه ها)
 • =آباژور  (حباب چراغ – سایبان – آفتابگردان – فروتاب)
 • =آب اسفرزه  (لعاب)
 • =آب انبار قدیمی قزوین (سردار)
 • =آبباز   (غواص – شناگر)
 • =آب بسته  (یخ)
 • =آب بسیار (عرن)
 • =آب بند  (سد)
 • =آب بینی  (خل – خیل)
 • =آب ترکی  (سو)
 • =آب تنی  (شنا)
 • =آبجی  (خواهر – همشیره)
 • =آبچین  (هوله – رومال)
 • =آبخست  (جزیره)
 • =آبخوری  (لیوان)
 • =آبدار  (تر – خیس)
 • =آبدان  (حوض – آبگیر – آب انبار)
 • =آبدزدک  (سرنگ)
 • =آب دهان (پف نم – خدو – تف – تفو – خیو – بزاق)
 • =آب دیده  (اشک چشم – سرشک)
 • =آبدیده و تر  (نمدار – خیس)
 • =آبراهه یباریک  (کانال)
 • =آبراه کوچک کنار حوض (پاشویه)
 • =آبراهه  (مجرای آب – آبراه – راه آب)
 • =آبرسان  (سقا)
 • =آبرو  (نیکنامی – اعتبار – شرف – ارج – قدر – حرمت)
 • =آبرو باخته  (رسوا)
 • =آب روستایی  (او)
 • =آبرون  (نام گلی که در فارسی همیشه بهار گویند)
 • =آب ریز  (ناودان)
 • =آبزی بزرگ  (نهنگ)
 • =آب زیر کاه  (کنایه از آدم زرنگ و تودار)
 • =آبزی درودگری  (اره ماهی)
 • =آباژور  (آفتابگردان – سایبان – حباب چراغ)
 • =آبسال  (باغ – بوستان)
 • =آبستن  (باردار – آبسته – حامله)
 • =آبسه  (دمل – ماده)
 • =آبشار توی حلقه در بستکبال (دانکینگ)
 • =آبشار کوچک (شرشره)
 • =آبشاری در ایلام (سرطاف)
 • =آبشاری در لرستان (وارک)
 • =آبشاری در کاشان (نیاسر)
 • =آبشاری در گرگان (زیارت)
 • =آبشتن  (نهفتن – پنهان کردن)
 • =آبشخور  (قسمت – بهره – نصیب – روزی)
 • =آب شرعی  (کر)
 • =آبشش (برانشی)
 • =آب شناسی (هیدرولوژی)
 • =آبشویه (آیفون – آوابر – دربازکن)
 • =آب عرب  (ما)
  =آب فاضلاب  (گنداب)
 • =آب فروش   (سقا)
 • =آب کره  (هیدروسفر)
 • =آبکش (آرون)
 • =آبکی  (شل)
 • =آب گرم (حمیم)
 • =آبگوشت سبزی  (بز باش)
 • =آبگیر -تالاب – حوض ( ژی – تال – کیکو – برکه)
 • =آبگیر عمیق  (مرداب)
 • =آبگینه  (شیشه – بلور – تنگ بلور – آیینه – مینا)
 • =آب لرزه (سونامی)
 • =آب لمبو  (میوه لهیده و پر آب)
 • =آبله  (تاول)
 • =آب مایه پنیر  (زهراب)
 • =آب مروارید (تمر – تم – کاتاراکت)
 • =اب منجمد  (یخ)
 • =آب میوه  (افشره)
 • =آب نورد  (غواص)
 • =آبنوس (شیز)
 • =آبو  (گل نیلوفر – نیلوفر آبی
 • =آبونمان  (پول اشتراک روزنامه و مجله)
 • =آبونه  (مشترک روزنامه یا مجله)
 • =آب ویرانگر  (سیل – سیلاب)
 • =آپارتمان  (عمارت)
 • =آپارتی  (بی آبرو – بی شرم – بی حیا – رسوا)
 • =آپتودیت (روزآمد)
 • =آپیس  (گاو مقدس مصریان)
 • =آتابای   (نام یکی از طوایف ترکمن – ترکمن)
 • =آتاشه  (وابسته – کارمند سفارتخانه)
 • =آتاک  (حمله – یورش – هجوم)
 • =آتریاد  (یک دسته سرباز)
 • =آتش  (آذر – نار – هیر)
 • =آتش افروختن  (فتنه انگیختن)
 • =آتش باستانی (آتور)
 • =آتش برافروخته  (نائره)
 • =آتش بس موقت  (هدنه)
 • =آتش پرست  (مجوس)
 • =آتشدان  (مجمر – ناردان – کوره)
 • =آتشدان حمام (تون – گلخن)
 • =آتش دان نانوایی  (تنور)
 • =آتش سوزی  (حریق)
 • =آتش شعله ور (سعیر)
 • =آتش فشانی در اندونزی (کینتجا)
 • =آتشفشانی در ایتالیا  (وزوو – آتنا)
 • =آتشفشانی در کلمبیا که چندی پیش فوران کرد  (گالراس)
 • =آتشگده (کنشت)
 • =آتشکده ای در اراک (برزو)
 • =آتشگده ای در تبریز (آذرآباد)
 • =آتشگیره – کفش (خف – انبر)
 • =آتش مزاج  (تند خو)
 • =آتش های عرب (نیروان)
 • =آتشیزه  (کرم شبتاب)
 • =آتمسفر (هواکره – جو)
 • =آتون (زنی که دختران را درس دهد)
 • =آثام  (گناهها)
 • =آثار بجا مانده شهر نیشابور قبل از حمله مغول (شهر کهن)
 • =آثم  (گناهکار)
 • =آجر بزرگ (طاباق)
 • =آجر پز (فخار)
 • =آحاد ریاضی  (یکان)
 • =آخال  (خاکروبه)
 • =آخر  (ته – انتها – پایان – نهایت)
 • =آخر چیزی  (ته)
 • =آخر ماه قمری (محاق)
 • =آخرین  (واپسین)
 • =آخرین بازمانده نازی ها  (هس)
 • =آخرین پادشاه ایرانیان باستان (خسرو پرویز)
 • =آخرین پادشاه تروا (پریام)
 • =آخرین پادشاه سلسله اشکانیان (اردوان پنجم)
 • =آخرین پادشاه قاجاریه (احمد شاه)
 • =آخرین پادشاه مادها (آژی دهاک)
 • =آخرین پادشاه هخامنشیان (داریوش سوم)
 • =آخرین توان  (نا)
 • =آخرین حاکم آل بویه (ملک رحیم)
 • =آخرین حاکم افشاریان (شاهرخ میرزا)
 • =آخرین حاکم  تیموریان (حسین بایقرا)
 • =آخرین حاکم زندیه (لطفعلی خان )
 • =آخرین حاکم سامانیان (عبدالملک دوم)
 • =آخرین حاکم سلوکیان (آنتیو خوس سوم)
 • =آخرین حاکم غزنویان (خسرو ملک)
 • =آخرین حرف لاتین  (زد)
 • =آخرین خلیفه بنی امیه (مروان ابن حکم)
 • =آخرین رئیس جمهور شوروی سابق (گورباچف)
 • =آخرین رمق  (نا)
 • =آخرین ساخته تهمینه میلانی (تسویه حساب)
 • =آخرین سفیر آمریکا در ایران (سولیوان)
 • =آخرین سلطان غزنوی (تاج الدوله)
 • =آخرین شاعر دوره ساسانی  (دقیقی)
 • =آخرین شاه ماد (اژیدهاک)
 • =آخرین فرمانروای سلسله اتابکان فارس (آبش خاتون)
 • =آخرین فیلم برگماند فقید (ساراباند)
 • =آخرین ماه فرنگی  (دسامبر)
 • =آخرین نازی  (هس)
 • =آخرین نبرد پیامبر  (تبوک)
 • =آخرین نبرد ناپلئون (واترلو)
 • =آخرین یکان  (نه)
 • =آداب  (سنن – رسوم)
 • =آداب مغولی (یوسون)
 • =آداش  (همنام – هم اسم)
 • =آدامس سنتی (قندرون)
 • =آدخ  (خوب و نیکو)
 • =آدر  (نیشتر)
 • =آدرس (انگ – نشانی)
 • =آدرس ترسیمی  (کروکی)
 • =آدم آب زیر گاه  (تودار)
 • =آدم آهنی  (روبات)
 • =آدم بهنجار و واقع بین (راست مزاج)
 • =آدم خشن و بی فرهنگ (قلتشن)
 • =آدم سیگاری  (دودی)
 • =آدم قد دراز  (دیلاق)
 • =آدمکشی  (قتل)
 • =آدمک ویترین (مانکن)
 • =آدم های معروف برای آمدن می آورند (تشریف)
 • =آدمهای ناشی بی آن به آب می زنند  (گدار)
 • =آدمی  (بشر – انسان)
 • =آدمیرال (دریا سالار – امیر البحر)
 • =آدمی زاده  (بنی بشر)
 • =آدینده  (قوس و قزح – رنگین کمان)
 • =آذان  (گوشها)
 • =آذر (آتش)
 • =آذرخش  (صاعقه – رعد و برق)
 • =آذرنگ  (اندوه – غم – غصه – رنج – محنت)
 • =آذین  (زیب – زیور – زینت)
 • =آراستگی  (ترتیب)
 • =آراسته سخن  (خوش بیان)
 • =آراسته و زیبا (ور ساز)
 • =آرام  (ثبات – قرار)
 • =آرام بخش (مخدر – مسکن)
 • =آرامش  (تسکین)
 • =آرامش دهنده اعصاب (ریحان)
 • =آرامش یافتن  (آرام گرفتن)
 • =آرامگاه  (مرقد – مزار)
 • =آرامگاه فردوسی  (طوس)
 • =آرامگاه مولوی  (قونیه)
 • =آرایش  (زینت – بزک)
 • =آرایش درخت  (هرس)
 • =آرایشگر (مشاطه – سلمانی)
 • =آرایش ناخن (مانیکوره)
 • =آرتورگرافی (بند نگاری)
 • =آرد گندم (سویق)
 • =آرد مخصوص ماکارونی (سمولینا)
 • =آردن  (کفگیر – آبکش – پالاون)
 • =آرزو  (آرمان – بیوس – امل – امید)
 • =آرزومندی  (هوس – شوق – اشتیاق)
 • =آرزوها  (آمال)
 • =آرزوهای نفسانی (هواجس)
 • =آرزوی بزرگ  (آرمان)
 • =آرشیتک فرانسوی کانال سوئز (دیلیسپس)
 • =آرشیو  (بایگانی)
 • =آرشیویست  (بایگان – ضباط)
 • =آرگن  (از عناصر شیمیایی)
 • =آرگئولوژی  (باستان شناس)
 • =آرمان  (آرزو – امید)
 • =آرمان شهر (مدینه فاضله – آتوپیا)
 • =آرم تجاری  (مارک – انگ)
 • =آرنج (آرن – وارن)
 • =آرواره  (فک – سق)
 • =آروغ (رغ)
 • =آروین  (تجربه – آزمایش – امتحان)
 • =آزاد  (یل – رها – ول – یله)
 • =آزاد شدن  (وارهیدن)
 • = آزاد شده  (متبری)
 • =آزاد کردن  (وارهانیدن)
 • =آزادگی  (حریت)
 • =آزاد مرد کربلا  (حر)
 • =آزاده  (حر)
 • = آزادی خواه ایتالیایی  (گاریبالدی)
 • =آزادی خواه ونزوئلایی (بولیوار)
 • =آزادی خواهی (لیبرالیسم)
 • =آزار  (درد – رنج – زجر – اذیت)
 • =آزرده خاطر (رنجور – ناراحت – دل افگار)
 • =آزار دهنده پدر و مادر  (عاق)
 • =آزار و اذیت دادن  (چزاندن)
 • =آزغ  (شاخه)
 • =آزفنداک یا آژفنداک (قوس و قزح – رنگین کمان)
 • =آزمایش (رون)
 • =آزمندی (شح)
 • =ازمون و امتحان ( آروین – تست)
 • =آزمون ورودی دانشگاه  (کنکور)
 • =آزرده  (رنج گردان – رنجور)
 • =آزرم  (شرم – حیا)
 • =آژان  (پاسبان – نماینده – کارگزار)
 • =آژانس  (نمایندگی – کارگزاری – خبرگزاری)
 • =آژیر (آلارم – باهوش – محتاط – پرهیزکار- زیرک – هوشمند – هوشیار)
 • =آس   (درختی شبیه درخت انار – دو سنگ مدور و مسطح که غلات رابا آن آرد میکنند – تکخال ، آش ، شوربا)
 • =آسا  (خمیسازه – دهان دره)
 • =آسان (یسیر – سهل)
 • =آسانسور  (آسان رو – بالا رو)
 • =آسان گرفتن (تسمح)
 • =استانه (کرباس – عتبه)
 • =آستانه در  (درگاه)
 • =آستیگماتیسم  (اختلال بینایی)
 • =آستین (کم)
 • =آسم  (تنگی نفس – ضیق النفس)
 • =آسمان  (سما – سپهر – فلک)
 • =آسمان دره  (کهکشان – مجره)
 • =آسمان غرنبه  (رعد)
 • =آسمانها  (سماوات – افلاک)
 • =آسمانی   (سماوی)
 • =آسنی  (وسنی)
 • =آسوده  (امن – فراغ – راحت)
 • =آسودگی  (آسایش)
 • =اسودگی خاطر  (فراخ بال)
 • =آسوده و بی تشویش  (خاطر جمع)
 • =آسیاب (هر)
 • =آسیاب دستی  (اس)
 • =آسیاب کوچک دستی (دستاس)
 • =آسیای بزرگ  (خراس)
 • =آسیب شناسی (پاتو بیو لوژی – پاتولوژی)
 • =آسیبک   (آک)
 • =آسیب و آفت  (آک – کوفت – صدمه – زیان)
 • =آسیب ها  (آفات)
 • =آسیستان  (معاون – دستیار – کمک)
 • =آش  (با)
 • =آش آرد  (اگرا – اوماج)
 • =آش ساده  (شوربا)
 • =آشامیدن  (نوشیدن)
 • =آش انار (ناربا)
 • =آش برنج  (شله)
 • =آشپز  (طباخ)
 • =آشپز ضحاک (ارماییل)
 • =آشپزی کردن  (طباخی)
 • =آشتی (سلم)
 • =آش حلیم (هریسه)
 • =آش خرده خمیر (تتماج)
 • =آش زیره  (زیربا)
 • =آش سرکه (سکبا)
 • =آش عدس  (نسکبا)
 • =آشغال  (خاکروبه – زباله)
 • =آش فرنگی  (سوپ)
 • =آشکار  (برملا)
 • =آش کشک  (کشکبا)
 • =آش ماست  (دوغ با)
 • =آش هفت دانه  (دانک – دانکو)
 • =آشغال  (خاکروبه – خاشاک – آخال)
 • =آشفته  (پریشان- ژول)
 • =آشفتگی  (تشویش- هیج)
 • =آشکار (هویدا – بارز – بائن – فرادید – برملا – نمایان – علنی – نمودار – عیان)
 • =آشمال  (چاپلوس – متملق)
 • =آشنا  (شناس)
 • =آشنا به کار (وارد – بلد)
 • =آشوب  (فتنه – بلوا)
 • =آشوبگر  (فتنه خیز – فتنه گر)
 • =آشور شناس فرانسوی (آپرت)
 • =آشیانه  (وکر – کنام – لانه)
 • =آشیانه پرنده  (لانه)
 • =آشیانه درندگان  (کنام)
 • =آشیانه زنبور عسل (شان عسل)
 • =آشیانه عقاب (آموت – الموت)
 • =آشیانه مرغ   (عش – کابوک – وکر)
 • =آغاز  (ابتدا – اول – شروع)
 • =آغاز دنیا (الست)
 • =آغاز شب (مسا)
 • =آغر  (رودخانه خشک)
 • =آغره  (بیماری جلدی – سودا – آگزما)
 • =آغشته و آلوده (اگین)
 • =آغل (کمرا – زاغه)
 • =آغوز (ماک – فله)
 • =آغوش (حضن – بر – بغل)
 • =آف  (خورشید – مهر)
 • =آفت (اک – گزند – بلا)
 • =آفت درخت  (لیسه)
 • =آفت قارچی در گندم  (سیاهک)
 • =آفت گندم (سن – سیاهک)
 • =آفت گیاهی  (سن)
 • =آفتاب (لیو – شید)
 • =آفتاب پرست  (حربا )
 • =آفتاب خورده (مشمش)
 • =آفتاب گردان (ورتاج)
 • =آفتابه (ارکا – لوله هنگ – ابریق – آبدستان)
 • =آفتابه سفالی (لولنگ)
 • =آفت گندم   (سن)
 • =آفریننده  (صانع – خالق)
 • =آقا  (میر – سید)
 • =آقای آلمانی  (هر)
 • =آقای اسپانیولی (دن – لی)
 • =آقای فرانسوی  (موسیو)
 • =آقای فرنگی  (مستر)
 • =آکادمی  (فرهنگستان)
 • =آکاردئون  (گارمون)
 • =آکب  (درون دهان – لپ – آکپ)
 • =آکتر  (بازیگر مرد تماشاخانه)
 • =آکتریس  (بازیگر زن تماشاخانه)
 • =آکتور سینما  (هنرپیشه)
 • =آکروبات  (بندباز)
 • =آکروباسی  (بند بازی)
 • =آکله (جذام)
 • =آکنده (پر – لبریز – مالامال)
 • =آگاه  (باخبر – واقف)
 • =آگاهنامه (اعلامیه)
 • =آگاه و دانا (خبیر)
 • =آگاهی  (علم – دانش)
 • =آگاهی قدیم  (تامینات)
 • =آگر  (خشت پخته – آجر)
 • =آگرمان  (رضایت – قبول)
 • =آگهی (رکلام – خبر – اعلان – اعلام)
 • =آگهی تلویزیونی   (تیزر)
 • =آگهی مصور  (آفیش)
 • =آگهی نامه (بولتن)
 • =آل   (سراب – سرخ کمرنگ – دودمان)
 • =آلوده و کثیف  (چرک – ریم)
 • =آلاچیق (کازه)
 • =آلام  (دردها)
 • =آلامد  (مطابق مد – پسندیده)
 • =آلاو  (شعله آتش)
 • =آلبالو (قاراسیا)
 • =آلبوم آریا جهان میرزایی (کادو -جادو – آکازیون)
 • =آلبوم احسان خواجه امیری (سلام آخر – سلام – فصل تازه – برای اولین بار)
 • =آلبوم ارسلان کامکار (دور تا نزدیک)
 • =آلبوم امیر شفیعی (هرنفس)
 • =آلبوم امیر کریمی (جوانی)
 • =آلبوم امیر یگانه (بی تو تنهایم)
 • =آلبوم ایمان شاهی (عشق اینترنتی)
 • =آلبوم برزو ارجمند (غریبه آشنا)
 • =آلبوم بنیامین (هشتاد و هشت)
 • =آلبوم بهنام صفوی (عشق من باش)
 • =آلبوم بهنام علمشاهی (تو بگو – یکدنده – نیستی تو)
 • =آلبوم پویا اشتری (خاتون من)
 • =آلبوم توفان کریمی (شاکی)
 • =آلبوم حسین توکلی (اگه تو نبودی)
 • =آلبوم حسین زمان (قصه شب – قرار عاشقی)
 • =آلبوم حسین علیزاده (ماه و مه)
 • =آلبوم حمید حامی (دو نیمه رویا)
 • =آلبوم حمید خندان (شروع قصه)
 • =آلبوم حمید عسگری (کما)
 • =آلبوم حمید غلامعلی (مرداب – به یاد تو – یادگار – دیباچه عشق)
 • =آلبوم حمید یعقوبی (آروم آروم)
 • =آلبوم خشایار اعتمادی (خاتون – یادته – دلشوره)
 • =آلبوم داریوش خواجه نوری (آرزوها)
 • =آلبوم رضا صادقی (نقطه سر خط – یکی بود یکی نبود)
 • =آلبوم  سالار عقیلی (مایه ناز – بنام گل سرخ)
 • =آلبوم سراج (قصه گیسو)
 • =آلبوم  سعید شهروز (نقره داغ – پسران مشرقی – گلابتون – پسرک – غزلک – پسرم)
 • =آلبوم سهراب پاکزاد (زیر بارون)
 • =آلبوم سهیل نفیسی (ترانه های جنوب)
 • =آلبوم شهرام زندی (تو همونی)
 • =آلبوم شهرام ناظری (بشنو از نی – دل شیدا – ای برادر – شور انگیز – کیش مهر – سفر عسرت)
 • =آلبوم عباس شجاعیان (پرسه ها ی عاشقی)
 • =آلبوم علیرضا افتخاری (تو می آیی – نیلوفرانه – آوای عشق – نسیما – تنها تو می مانی – صیاد)
 • =آلبوم علیرضا عصار (مولای عشق – حال من بی تو – عشق الهی)
 • =آلبوم علیرضا قربانی (سرو روان – رسوای زمانه)
 • =آلبوم علی رفیعی (صبح دریا)
 • =آلبوم علی لهراسبی (چهارده)
 • =آلبوم فرهاد جواهر کلام (بازی در نیار)
 • =آلبوم فریدون آسرایی (خونه به دوش – از تو دورم)
 • =آلبوم قاسم افشار (کویر)
 • =آلبوم کوروش یغمایی (گرگ های گرسنه – ماه و پلنگ)
 • =آلبوم گروه آریان (بی تو باتو)
 • =آلبوم مانی رهنما (آخرین غزل – مرسدس)
 • =آلبوم مجتبی کبیری (معرکه – نیم نگاه – ساز مخالف)
 • =آلبوم محسن چاوشی (متاسفم برات)
 • =آلبوم محمد اصفهانی (حسرت -برکت – تنها ماندم – برات – ماه غریبستان – نون و دلقک)
 • =آلبوم مسعود خادم (پنجره عاشقی – هوس)
 • =البوم مهدی سعادتی (گریه نکن)
 • =آلبوم مهدی گرناوی (بهونه)
 • =آلبومی از مهدی مقدم  (احتیاط)
 • =آلبوم مهراج محمدی (بی خیال – ایلیا)
 • =آلبوم مهرداد توکلی (جای تو خالی)
 • =آلبوم ناصر عبدالهی (بوی شرجی – دوستت دارم)
 • =آلبوم نیما مسیحا (شب سربی)
 • =آلبوم همایون شجریان (با ستاره ها – شوق دوست – یاد ایام – جام تهی)
 • =آلبوم هومن سزاوار (چشمان سیاه)
 • =آلت رگزنی (نیشتر – ادر)
 • =آلتی برای کم یا زیاد کردن قوه الکتریسیته (ترانسفورماتور)
 • =آلتی در تفنگ (گلن گدن – ماشه)
 • =آلتی در چرخ خیاطی  (ماکو – ماسوره)
 • =آلر  (سرین – کفل – ران)
 • =آلو (اجاص)
 • =آلو در بهبود آن مفید است  (یبوست)
 • =آلودگی  (لوث)
 • =آلوده  (پلشت)
 • =آلونک  (کپر)
 • =آلوی کوهی (نلک)
 • =آلیاژ آهن و کربن  (چدن)
 • =آلیاژی از مس و روی  (برنج)
 • =آلیاژی از مس و قلع  (مفرغ)
 • =آلیاژ مس و نیکل  (مونل)
 • =آلیاژ منیزیم و آلومینیوم  (ما گنا لیوم)
 • =آلیاژی از آهن  (چدن)
 • =آلیاژی که برای ساختن سماور به کار می رود (ورشاو)
 • =آلیز  (جفتک – لگد)
 • =آماج (نشان – هدف – نشانه)
 • =آماجگاه (سیبل)
 • =آمادگی جنگی  (بسیج)
 • =آمادگی زمین برای کشاورزی (آیش)
 • =آماده نیست  (نا آماده)
 • =آماده و مهیا (تیار – عتید)
 • =آمار  (احصاییه)
 • =آمارمتوسط به ازای هر نفر  (سرانه)
 • =آماس (ورم – پف)
 • =آماس حاد غده بناگوش (اریون)
 • =آمال   (آرزوها)
 • =آمپول منبسط کننده رگها   (میلرینون)
 • =آمرود  (گلابی – مل)
 • =آمریکا (اتازونی – یانکی – ینکی دنیا)
 • =آمنه (پشته هیزم – توده هیزم)
 • =آموت  (آشیانه – آشیانه پرندگان شکاری)
 • =آموختار (معتاد)
 • =آموختن  (یاد گرفتن)
 • =آموختنی لقمان  (ادب)
 • =آموختنی مدرسه  (درس)
 • =آموزشگاه  (مدرسه)
 • =آموزگار  (مدرس)
 • =آموسنی  (وسنی – هوو)
 • =آمونیاک (جوهر نشادر)
 • =آمه (دوات)
 • =آمیختگی   (امتزاج)
 • =آمیخته با آب (هیدراته)
 • =آمیختن و درهم کردن (مزج)
 • =آمیخته شده (ممتزج)
 • =آمیخته کردن  (ترکیب)
 • =آناتومی  (تشریح – کالبد شناسی)
 • =آنارشی  (هرج و مرج – بی نظمی)
 • =آناف (بینی ها)
 • =آنتراکت  (فاصله بین دو پرده)
 • =آنتن ماهواره  (دیش)
 • =آنتی بادی (پادتن)
 • =آنچه در دل گذرد (هاجس)
 • =آنچه سوارش شوند  (مرکوب)
 • =آنچه ظاهرش جز باطنش باشد (غلط انداز)
 • =آنزیم  (دیاستاز)
 • =آنزیم گوارنده پروتئین در شیره لوزالمعده (تریپسین)
 • =آنزیم گیاهان  (دیاستاز)
 • =آنژین  (ورم گلو)
 • =آنچه به تصرف کسی در آمده  (مایملک)
 • =آنچه به زودی اتفاق می افتد (قریب الوقوع)
 • =آند  (قطب مثبت باتری)
 • =آنسو  (ورا)
 • =آنسوی چیزی  (ماورا)
 • =آن سوی سقف  (بام)
 • =آن طرف  (آن سو)
 • =آنکه از حد ومرز خود پا فرا می گذارد  (متجاوز)
 • =آنکه به رکعت اول نماز نرسیده  (مسبوق)
 • =آنکه در رفاه بزرگ شده  (ناز پرورده)
 • =آنکه روی بند به بینی میبندد (ملتفم)
 • =آنکه ظاهرش جز باطنش باشد  (غلط انداز)
 • =آنکه کارش نگارش مقاله و داستان در جراید است  (نویسنده)
 • =آنوفل  (پشه مالاریا)
 • =آنه  (سکه رایج هند)
 • =آوا  (ندا – صدا – نوا)
 • =آوابر  (آیفون – آبشویه – دربازکن)
 • =آواره  (دربدر – سرگردان)
 • =آواز  (سرود – نغمه – ترانه- خنیا)
 • =آواز بلند (هتف – بانگ)
 • =آواز خوان (مغنی – مترنم)
 • =آواز خواندن   (نغمه سرایی)
 • =آواز دادن  (ندا)
 • =آواز دسته جمعی  (کر)
 • =آواز سم ستوران (هب)
 • =آوازش از دور خوش است  (دهل)
 • =آواز کبوتر  (هدیر)
 • =آواز مهیب (هرا)
 • =آواز نرم (رکز)
 • =آوازی در دستگاه شور (بیات ترک)
 • =آواشناسی  (فونتیک)
 • =آوانس  (مساعده – بیعانه – پیش بها – پیش مزد)
 • =آوای جغد (روکا)
 • =آوای حزین  (ناله)
 • =آوای درشت  (بم)
 • =آوای زنبور  (ویز)
 • =آورد  (جنگ – پیکار – نبرد)
 • =آوند  (ظرف)
 • =آونگ  (پاندول)
 • =آویاتور (هوانورد)
 • =آویزان (نشب)
 • =آویزه پرده (والان – والون – والن)
 • =آهار  (لعاب)
 • =آهسته  (یواش – آرام)
 • =آه سوزناک (انین – نین)
 • =آهک ( کلس )
 • =آهن  (تهم)
 • =آهن بندی زیر اتومبیل  (شاسی)
 • =آهن و پولاد (ستی)
 • =آهن ربا (مگنت)
 • =آهنگ  (نوا – ریتم – نغمه)
 • =آهنگر (نهامی – حداد – تهامین)
 • =آهنگساز آلمانی (باخ)
 • =آهنگساز آلمانی قرن 19 (شومان)
 • =اهنگساز اثر فلوت سحر آمیز (موزارت)
 • =آهنگساز اتریشی (گوستاومالر)
 • =آهنگساز اتریشی قرن 19 (اشترواس)
 • =آهنگساز ایتالیایی سبک رمانتیسم (جوزپ هوردی)
 • =آهنگساز ایتالیایی معاصر (نینوروتا)
 • =آهنگساز دوران خسرو و پرویز (پهلبد)
 • =آهنگساز روسی (الکساندر برودین)
 • =آهنگساز عهد ساسانی (نکیسا)
 • =آهنگساز فرانسوی (شابریه – اریک ساتی – رامو – گابریل فوره – رامو)
 • =آهنگساز فرانسوی سده 16 (کلدون دوسر میسی)
 • =آهنگساز فرانسوی سده 19 (پل دوکا)
 • =آهنگساز فقید 89 (آرزو مانیان)
 • =آهنگساز نروژی (ولن)
 • =آهنگساز و پیانیست یونانی (یانی)
 • =آهنگساز یونانی  (یانی)
 • =آهنگ کردن  (قصد)
 • =آهنگ و آواز و سرود (خنیا – نوا)
 • =آهنگ موسیقی (شکن)
 • =آهنگ نظامی  (مارش)
 • =آهنین  (رویین)
 • =آهو  (ظب – تیبا – غزال – مرال)
 • =آهوی آفریقایی  (ایمپالا)
 • =آهوی ختن (اف)
 • =آهوی کارتونی(بامبی)
 • =آهوی کوهی  (کلهر – کل)
 • =آهوی مشک دار  (اف)
 • =آینووژن  (وارونگی هوا)
 • =آیت  (نشانه)
 • =آیس  (ناامید – مایوس)
 • =آیفت  (حاجت – خواهش)
 • =آیفون  (آوابر – دربازکن – آبشویه)
 • =آینده  (آتیه – آتی – مستقبل)
 • =آینده اش پروانه است  (کرم ابریشم)
 • =آیینه (مرات)
 • =آینه تمام قد  (قدی)
 • =آیینه دار  (آرایشگر – سلمانی – مشاطه)
 • =آینه در لفظ مغولی (تولی)
 • =آیه ای در شان مقام اهل بیت (آیه تطهیر)
 • =آیین  (دستور – روش – رسم – عادت – شریعت – سنت – کیش – نسق – سنن)
 • =آئین باستانی ژاپن  (شینتو)
 • =آیین مهر پرستی (میترائیسم)
 • =آیین ها  (مراسم)
 • =آیینه مقعر  (کاو)
 • =آیینی پیش از آغاز نوروز (خانه تکانی – خرید لباس)
 • =آیینی در نوروز  (دید و بازدید)
 • =آیینی در حقوق (دادرسی)
 • =آئینی در ژاپن (شینتو)

هشت − 3 =

باز نشر مطالب سایت با درج لینک مجاز می باشد. اللــهم صــل علــی محــمد و آل محــمد و عجل فرجهــم